Pilvihallittu verkko

 • Palvelut uudelle tasolle keskitetysti hallittuun ympäristöön
 • Asiakkaalle läpinäkyvä palveluympäristö
 • Helposti ennakoitavat kiinteät- ja kehityskustannukset
 • Laitteiden asiakaskohtaiset erikoishinnoittelu
 •  Valmiiksi paketoidut palvelut vähentävät liiketoimintariskejä ja kasvattavat kilpailuetua
 

Pilvihallitun verkkopalvelun käyttöönotto

 

Vakiokäyttöönottomme sisältää:

 • Asiakkaan tarpeen ja ympäristön kartoitus
 • Tekninen verkkosuunnittelu, määritellään tarvittavat laitteet
 • Asiakkaan pilvi-instanssin perustaminen
 • Lisenssien tilaus, käsittely ja aktivointi
 • Laitteiden “onboarding” pilvipalveluun
 • Perusmuotoisten konfiguraatiomallien luonti ja laitteiden konfiguroinKaksi virtuaalista verkkoa (VLAN)
 • Tuotanto ja vieras langaton verkko (WLAN)