Maksuton lähtöselvitys

IT analyysi

WeGo IT-analyysi on liiketoimintalähtöinen selvitys asiakkaan nykytilasta. Siinä käydään läpi asiakkaan asiakaskokemukseen liittyvät prosessit ja liiketoiminnan tavoitteet sekä organisaation kyvykkyys hyödyntää IT:tä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Analyysi sisältää ICT-ympäristön dokumentoinnin. Sen perusteella asiakas saa näkemyksen nykytilasta, prosessien tehokkuudesta, IT-palvelusta ja tietoturvasta sekä tulevista kehitystarpeista. Analyysi toteutetaan haastattelemalla asiakkaan avainhenkilöitä.

It-osaaja yrityksesi tiimiin

Palvelupäällikkö

Palvelupäällikön tehtävänä on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen sekä palveluiden laadun ja jatkuvuuden varmistaminen. Hän seuraa asiakkaan toiminnan tehokkuutta taloudellisen sekä kilpailullisen edun kannalta. Hän voi toimia osana asiakkaan organisaatiota ja liiketoimintaa.

Palvelupäällikön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu varmistaa palveluiden laatu, kehitys, jatkuvuus ja sovittujen asioiden tekeminen sopimuksen mukaisesti.

Kiinnostuitko?

IT analyysi ja Palvelupäällikkö